"MEILĖS KELIONĖ"

Paskaitų ciklas, kurį sudaro septynios temos:

  • Savivertė, savęs ir kito priėmimas;
  • Vertybės ir charakteris;
  • Lyčių skirtumai ir panašumai;
  • Draugystė ir jausmai;
  • Lytiniai santykiai ir vaisingumas;
  • Nauja gyvybė;
  • Seksualinės priklausomybės.

Paskaitų ciklo trukmė: 360 min. (8 ak. val.). Paskaitose naudojamos vaizdo, garso ir piešimo priemonės, psichologinės užduotys, judesio terapija , diskusija.

Pagal Sveikatos ir lytiškumo
ugdymo bei rengimo šeimai
bendrąją programą.