"VISI SKIRTINGI - VISI LYGŪS"

Edukacijos nauda mokiniams:

  • Žmogaus vertės suvokimas;
  • Patyčių prevencija;
  • Savęs ir priešingos lyties pažinimas.

Edukacija skirta 7 kl. mokiniams, trukmė – 45 min.

Atitinka „Sveikatos ir lytiškumo
ugdymo bei rengimo šeimai
bendrąją programą“ ir „Gyvenimo įgūdžių bendrąją programą“.

Galima užsakyti per Kultūros pasą: